wallpaper

Jenny Seton

 
 Utbildning
1975BA med beteendevetenskaplig inriktning
University of California, Berkeley
1995Kaos management
Kaospiloterna Åhus, Danmark
1998Möt dig själv, steg 1-3
Mullingstorps institut för hälsa och utveckling
1999Future Search Network ?
Philadelphia, USA?
Terapeut Risk Center Horsens, Danmark
2001FIRO – B licence
2009Essence training Risk Center Horsens, Danmark
 Yrkeserfarenhet
2001 - ffKonsult i eget konsultbolag, Vägvisarna.
Genomför utbildningar, individuell coaching, handleder, håller seminarier och utvecklar utbildningsprogram. Viktigaste ämnesområden: Omvärldsbevakning, ledarutveckling, personlig utveckling, självkännedom, kommunikation, relationer och konflikthantering.
2000 - 01Konsult Human Resource. Aptus Agent AB.
Hade i princip samma uppdrag som i det egna konsultbolaget. Skrev också tillsammans med två kollegor boken Sex på jobbet – En ledarskapsfråga.
Ekerlids Förlag 2001.
1993 - 00Konsult i eget konsultbolag, Vägvisarna.
Genomför utbildningar, individuell coaching, håller seminarier och utvecklar utbildningsprogram. Viktigaste ämnesområden: Omvärldsbevakning, ledarutveckling, personlig utveckling, självkännedom, kommunikation, relationer och konflikthantering.
1989 - 93Mellanstadielärare
Kjula skola, låg och mellanstadieskola i Eskilstuna kommun. Drev och genomförde, tillsammans med en kollega, förändringen på skolan från en klass i varje årskurs till åldersintegrerade grupper 1-3 4–6. Förändringsarbetet skedde på uppdrag av kommundelnämndens politiker.
1988 - 89Utvecklingsarbete i eget konsultbolag, Vägvisarna
Arbetade med utveckling av arbetskoncept.     
1981 - 88Ansvarig för det miljöterapeutiska boendet och den egna kursverksamheten.
Startade tillsammans med åtta vuxna en kombinerad kursgård och miljöterapeutiskt boende, Kursbyn Korpberget i Ångermanland.

Kursverksamheten var koncentrerad kring ämnena kommunikation, grupputveckling och relationer. Det miljöterapeutiska boendet inleddes med arbete med krigs- och tortyrskadade flyktingar. Efter några år ändrades den gruppen till missbrukare. I dag drivs kursgården som ett behandlingshem för missbrukare enligt Minnesota-modellen.
1977 - 81Mammaledig
1975 - 76Projektledare
Forskningsprojekt på Educational Testing Service, Berkeley California, med syfte att hitta skolformer för minoritetsstudenter i vita medelklasskolor. Resultatet blev en arbetsform med varvade studier, arbete och personliga handledare för varje student. Arbetsformen användes under slutet av 70 talet och hela 80 talet i ca 20 skoldistrikt i norra Kalifornien.
 Personligt
 Några typiska drag hos mig är:
Förmågan att ge de flesta frågor nya infallsvinklar – jag gillar att urskilja en aspekt till.
Empatisk i dess ursprungliga betydelse – viljan till inlevelse i andra människors reaktioner.
Handlingskraftig – gör det jag sagt och säger det jag gör.
Rak - skarp, tydlig eller bitsk, beroende på vem som tolkar.
 Privat
 Privat är jag gift har sex egna barn, ett bonusbarn och tio barnbarn. Fritiden går framförallt till ”familjeklanen”. I mån av tid så seglar jag hyfsat, vistas i orörd natur, läser skönlitteratur och går gärna på teater.